Skip to content

Pauron Sztudios

Estetyczne i Nowoczesne Webzajty

Wdrożynia WordPress

Wdrażanie i rozbudowa systemu WordPress ô multimedia i geszeftfunkcyje. Formularze do rezerwacyje, infoserwisy i anonsserwisy, katalōgi produktōw etc.

Wizualno identyfikacyjo

Projektowanie znakōw towarowych, dopasowanie elementōw wizualnych i praca nad spōjnościōm materiołōw reklamowych a kreowanie marki.

Projektowanie WWW

Projektowanie graficzne webzajtōw, wizytōwkōw a blogōw ôpartych ô WordPress, dopasowanych do rodzaju dziołalności.

Integracyjo ze Googlem

Zarzōndzanie profilym firmy w usugach Google. Bazowe pozycjonowanie zajty we sznupzajtach, na mapach i na portalach społecznościowych.

Projektowanie Graficzne

Projektowanie logo, bajstlowanie fotografiji, edycyjo zdjyńć, ôptymalizacyjo do druku a wyświetlanio na monitorze. Grafika rastrowo i wektorowo.

Geszefty Internecowe!

Ôd teroz tyż ôferujymy profesjonalne projektowanie, wdrożynie i zarzōndzanie webgeszeftym we nojnowszych technologijach ecommerce.

Wszyjske nasze zajty dziołajōm na Mobilnioku!
Pomagomy snojść sie na sznupzajcie Google
Sprawdzomy nasze webzajty na wszyjskich przeglōndarkach

Siedzymy w tym ôd bajtla

Pamiyntomy Świot sprzed Internecu, ale to Internec dodowo nom krzideł. Momy radzi rozwōj technologijōw a staromy sie za nim nadōnżyć bez kożdy dziyń…

Nasze Wertości

Gibke dziołanie, pełno dostympność i indywidualne podejście do kożdygo Kuntmana – to nasze cechy rozpoznowcze.

Naszo Marka

Pauron to nima ino Technologijo – to je tyż Kunszt a Dizajn, pogodzynie Kultury z Przirodōm, a to wszyjsko skiż wspierania lokalnych inicjatywōw i projektōw Open Source.

Naszo Ekosystema

Pracujymy z wykorzistaniym profesjonalnych narzyńdzi, tak komercyjnych, jak i open source. Znajomość roztomajtych technologijōw pozwalo nom dopasować nojlepsze rzeszenie dlo naszych Kuntmanōw.

Drynknijcie sam abo szkryfnijcie:

tel. +48 505-836-222

studios@pauron.pl