Geszeft z Handwerkym

Adres zajty: www.lasilaka.pl

Kategorijo:

Geszeft internecowy z handwerkym „Las i Łōnka”, kery bazuje na technologijach WordPress a Woocommerce.

Geszeft mo przeglōndarka produktōw podug kategorijōw a hasztagōw (tagōw),
galeria dlo kożdygo produktu ze możnościōm powiynkszenio,
moduł opinii ô produkcie i ô geszefcie, a tyż roztomaite metōdy wysyłanio – np. mapa Paczkomatōw.

Adres zajty: www.lasilaka.pl